Từ điển Thái Lan - Anh:

ต้มยำกุ้ง

Chúng tôi đã tìm thấy sau đây anh từ và bản dịch cho "ต้มยำกุ้ง":
Thái_Lan Anh
Vì vậy, đây là cách bạn nói "ต้มยำกุ้ง" trong anh.
 
Đến nay, 267,087 từ và ngữ đã được tìm kiếm, trong 1,416 vào ngày hôm nay.
Thẻ: ต้มยำกุ้ง, shrimp soup, Từ điển Thái Lan - Anh, Thái Lan, Anh, Dịch thuật, từ điển trực tuyến Thái Lan, Thái Lan-Anh dịch vụ
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi thai-english-dictionary.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0238 / 0.0163 (35)
Quay lại đầu trang